Megjelent az Igazság és Élet 2023/3 számaMegjelent az Igazság és Élet 2023/3 száma, amely július-augusztus-szeptember hónapokra (a
Szentháromság ünnepe utáni 4 vasárnaptól a 16. vasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat és
prédikációvázlatokat a vasárnapi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz.
A kitekintés rovatban Fazakas Sándor „„Együtt egyházzá lenni” – 50 éves a Leuenbergi Konkordia” című
írása olvasható a márciusi debreceni ünnepi konferencia kapcsán. A könyvajánlóban Fodorné Ablonczy
Margit: Családpasztoráció; Jeffrey D. Jones: Remény a romokon könyveiről, illetve a Szabó Lajos által
szerkesztett A konfirmáció ajándéka című kötetről találunk recenziókat.
Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli
Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 –
www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható
továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.

Dr. Kovács Krisztián