A bibliai õstörténet üzenete - az exegézistõl a prédikációig
LT'09.8.
Vezető: Dr. Kustár Zoltán egyetemi docens/DRHE Ószövetségi Tanszék/
Időpont: 2009-11-29 - 2009-12-01

Hol a határ? Lelkész a küldetés és az elvárások feszültségében
LT'09.7.
Vezető: Dr. Szabó Lajos egyetemi tanár, Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár
Időpont: 2009-11-08 - 2009-11-10

Hogyan mondjam, hogy értsd? Hogyan értsem, hogy mondd?– Kommunikációs eljárásmódok a lelkészi gyakorlatban –
LT'09.6.
Vezető: Dr. Hézser Gábor, pasztorálpszichológus
Időpont: 2009-11-02 - 2009-11-04

Egyházunk krízise – mint lehetõség  (1.)Szemléletváltozásunk és gyümölcsei
LT'09.5.
Vezető: Püski Lajos lelkipásztor /Debrecen-Nagyerdõi Gyülekezet/
Időpont: 2009-10-11 - 2009-10-13

Német-magyar-francia közös lelkésztovábbképzés Erkölcsi döntés és cselekvés a református hagyományban és korunk etikai kihívásainak összefüggéseiben – hogyan alakíthatom ki és közvetíthetem etikai kompetenciámat? Ethissches Denken und Handeln in der reformeirten Tradition vor Fragestellungen von heute – Wie erlange und vermittle ich ethische Kompetenzen?
LT'09.4.
Vezető: Heiner Süselbeck lelkész-rektor /Wuppertal/,Esther Wieland-Maret lelkésznõ /Lyon, Ódor Balázs lelkész /Budapest/
Időpont: 2009-10-05 - 2009-10-11

Református istentiszteletünk hiányai és azok pótlása,különös tekintettel a kálvini hangsúlyokra és a korábbi ágendák tanulságaira
LT'09.3.
Vezető: Dr. Fekete Károly egyetemi docens/DRHE Gyakorlati Th. Tanszék
Időpont: 2009-09-20 - 2009-09-22

A gyülekezetek irányításának új megközelítése és tapasztalatai
LT'09.2.
Vezető: Mózes Áron vezetési, szervezetfejlesztési tanácsadó
Időpont: 2009-09-13 - 2009-09-15

Lelkipásztori családi hét
LT'09.1.
Vezető:
Időpont: 2009-06-15 - 2009-06-19