450 éves a Heidelbergi Káté
LT'12.10.
Vezető:
Időpont: 2013-04-08 - 2013-04-10

A lelkésztovábbképzés múltja, jelene és perspektívái
Szimpózium
a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképzõ Intézet
fennállásának 10 éves évfordulóján
LT'12.9.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor /egyetemi tanár, DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék/
Időpont: 2012-12-11 - 2012-12-11

Nép, nemzet, vallásosság
LT'12.8.
Vezető: Dr. Ferencz Árpád /egyetemi adjunktus, DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék/ Dr. Kozma Zsolt /ny. egyetemi tanár, Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet/
Időpont: 2012-11-19 - 2012-11-21

Hogyan fejleszthetem vezetõi kompetenciámat?
LT'12.7.
Vezető: Dr. Alfred Jäger /ny. egyetemi tanár, Bielefeld/Bethel/St. Gallen/ Dr. Fazakas Sándor /egyetemi tanár, DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék/
Időpont: 2012-11-12 - 2012-11-14

Bûnös!
Evangéliumi válasz vagy olcsó kegyelem?
LT'12.6
Vezető: Dr. Fazakas Sándor /egyetemi tanár, DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék/
Időpont: 2012-10-15 - 2012-10-17

A család a gyülekezet szolgálatában
/svájci-magyar továbbképzés lelkésznõk számára/
LT'12.3.
Vezető: Karin Baumgartner /lelkész, Schaffhausen/ Elke Rüegger-Halier /lelkész, Zürich- Wipkingen/ Sabine Scheuter /zürichi egyház nõi munkaágának referense/ Csoma Judit /lelkész, Berekfürdõ/ Dr. Peres Imre /egyetemi tanár, DRHE Újszövetségi Tanszék/
Időpont: 2012-09-16 - 2012-09-21

„Szakadó ezüstkötél és összetörõ aranypohár”
/idõsek a gyülekezetben/
LT'12.5.
Vezető: Dr. Imre Sándor /egyetemi tanár, a Gerontológiai Kutatócsoport vezetõje, DEOEC/ DRHE oktatói – interdiszciplináris megközelítés
Időpont: 2012-10-08 - 2012-10-10

Konfirmáció I-II .
LT'12.4.
Vezető: DRHE oktatói – interdiszciplináris megközelítés
Időpont: 2012-09-24 - 2012-10-26

Lelki egészségem − Mások segítése − Beszélgetésvezetés
Betelt, kérem válasszanak másik kurzust
LT'12.2.
Vezető: Dr. Nagy Beáta Erika /egyetemi docens, DEOEC Klinikai - és Egészségpszichológiai Tanszék/
Időpont: 2012-09-13 - 2012-09-15

„…hol szorít a cipõ…”
LT'12.1.
Vezető: Dr. Kis Médea /lelkipásztor/
Időpont: 2012-06-03 - 2012-06-05

Lelkipásztori családi hét
Vezető:
Időpont: 2012-06-18 - 2012-06-22