Megjelent az Igazság és Élet 2024/2 száma

Dr. Kovács Krisztián2024-03-20


Megjelent az Igazság és Élet 2024/2 száma, amely április-május-június hónapokra (a húsvét utáni 1. vasárnaptól a Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepnapi igehirdeté...

Megjelent az Igazság és Élet 2023/2 száma

Dr. Kovács Krisztián2023-03-20


Megjelent az Igazság és Élet 2023/2 száma, amely április-május-június hónapokra (Böjt 6. vasárnapjától a
Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és
ünnepnapi igehirdetés...

Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete

Dr. Fazakas Sándor
intézetvezető2021-03-12
Kedves Lelkipásztor Testvérem!

Örömünkre szolgál, hogy közreadhatjuk a lelkésztovábbképzés 2021-es programtervezetét a Tiszántúli Egyházkerületben. Mint ismeretes, 2020-ban a vírusjárvány miatt a tervezett képzéseknek csak töredékét sikerült megtartani. Erre tekintettel, főleg miután a tervezett, de elmaradt képz...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről

2017-10-03
Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről

Hajnali kettő és három között érkeztek meg a papok az aradi siralomházba 1849. október 6-án. Tíz asszony maradt özvegyen. Aulich Lajos és Török Ignác nőtlen volt. Kiss Ernő altábornagy pedig korábban veszítette el feleségét, ő gyermekeitől búcsúzott.
<...

A gyülekezetek és intézmények vezetése

2012-11-21
A gyülekezetek és egyházi intézmények vezetésérõl szólt Debrecenben a Lelkésztovábbképzõ Intézet három napos kurzusa, november 12-14. között. A vezetõ elõadó Alfred Jäger svájci nyugalmazott egyetemi tanár volt, ...
A teljes cikk itt olvasható: Tovább...

Egyházi jövõkép vagy jövõképes egyház?*
Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövõ- kép formálódásához (I. rész)

Dr. Fazakas Sándor2012-11-13
A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus egyetemes egyházának része, Krisztus teste, a hívõk közössége. A Szentírás és a hitvallások alapján vallja, hogy az egyház létét Isten Igéjének köszönheti, küldetése és feladata ennek az üzenetnek a közvetítése az emberek felé, az evangéliumhirdetés, a tanítás, a s...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában

Kovács Krisztián2011-07-30


A vesztfáliai evangélikus egyház 2011-et a keresztség évének szentelte. Ennek apropójából került sor a július 4-tõl 8-ig megtartott közös lelkésztovábbképzõre (Gemeinsames Pastoralkolleg) „Merítsünk ösztönzést a keresztségbõl” címmel, a vesztfália...

Érvek, ellenérvek, tények - a többgenerációs táborozásról

Dr. Kereskényi Sándor2011-05-20

Május második hétvégéjén húszegynéhányan gyûltünk össze Sátoraljaújhelyen. Nem táborozásra érkeztünk. A DRHE lelkésztovábbképzésén vettünk részt. Tekintettel arra, hogy cím-, és témaként a gyülekezetépítõ táborozás volt meghirdetve, - a ref...

A tenger lecsendesítése – kicsit „másképp”

Nagyné Igaz Melinda Sára, Izsák2011-04-20

A hitoktató kiváltságos feladata, hogy tanítványai számára életre keltse a bibliai történeteket. Aki szerette volna megtudni, hogyan lehet ezt bábozással tenni, részt vehetett 2011. 04. 04 – 05-én Dr. Bodó Sára és Kustárné Almási Zsuzsanna által vezetett &#...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban

2010-10-12
1.§. Preambulum

(1) A Magyarországi Református Egyház Zsinat a Tanulmányi- és Teológiai Bizottság elõterjesztése és a Coetus Theologorum javaslatai alapján határozott a lelkésztovábbképzés egységes rendjének bevezetése és kialakítása tárgyában (Zs.-50/2009.11.20.). Ezért a Zsinat létrehozta az Országos Továbbkép...