Tisztelt Regisztráló!Tájékoztatjuk, hogy a regisztrációban megadott adatait bizalmasan kezeljük. Az adatokra a pontos nyilvántartás és a hivatalos kreditigazolás kiállításához van szükség.
A kreditigazolás 1-1 példányát - a korábbiakhoz hasonlóan - megküldjük az illetékes esperesi hivatalnak és a püspőki hivatalnak.

A fentiek tudomásul vétele mellett kijelentem, hogy az általam kőzőlt adatok a valóságnak megfelelnek, s vállalom annak kőtelezettségét, hogy amennyiben adataimban változás tőrténik, jelzem a Továbbképző Intézet felé.

Elfogadom a fenti feltételeket