Kedves Lelkipásztor Testvérem

Kedves Lelkipásztor Testvérem!


A 2008-as továbbképző szemináriumok megszervezésénél is igyekeztünk figyelembe venni az eddigi tapasztalatokat, értékeléseket, illetve az érdeklődésre leginkább számot tartó témajavaslatokat. Reméljük, hogy a "Biblia évében" e kurzusok is bizonyságát adják annak, hogy a Szentírás üzenetének feltárása, valamint szóban és cselekedetek általi hirdetése nemcsak egy újabb hang lesz az amúgy is zajos közéletben, hanem nagy mértékben járul hozzá a mai ember életminőségének javításához.

2008-tól kezdődően már elektronikus formában is lehet jelentkezni, vagyis regisztrálni az egyes továbbképző tanfolyamokra a lelkésztovábbképzés honlapján, illetve a frissen elkészült elektronikus nyilvántartó rendszerében: www.lelkesztovabbkepzo.hu. E mellett természetesen a korábban kialakult jelentkezési gyakorlat is tovább él, a jelentkezési ív segítségével postai úton, faxon vagy e-mailen (tovabbk@drk.hu).


Minden évben visszatérő probléma a részvételi díj befizetésének rendje. A 2008-as évben is csak azoknak a jelentkezését van módunkban elfogadni, akik a részvételi díjat a számlán feltüntetett határidőn belül befizetik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beérkezett jelentkezési lap után a gazdasági hivatal kipostázza a jelentkezőnek a számlát, amikor befizeti és a pénz megérkezik a hivatalhoz, attól számítva kerül regisztrálásra a jelentkező, s erről azonnal értesítjük.

Az előadók nyomatékos kérése, hogy csak azok jelentkezzenek, akik végig részt tudnak venni a szemináriumokon. Tudjuk, hogy felgyorsult életünk egyik problémája az időbeosztás, de csak úgy lehet eredményes munkát folytatni, ha azt a 2-3 napot valóban erre szánja a jelentkező, s ezzel az előadót is megtiszteli. Amennyiben valaki mégis akadályoztatva lenne a részvételben, a szeminárium megkezdése előtt legalább tíz nappal írásban lemondhatja. Aki azonban elmulasztja lemondani részvételét a megadott határidőn belül, annak nem áll módunkban a költséget visszatéríteni.


Mint köztudott, a Zsinat döntött (XII./12. ülésszak) a lelkésztovábbképzés szervezett rendszerének bevezetéséről 2009. szeptember 1. hatállyal. A bevezetésre kerülő, kötelező lelkésztovábbképzés rendjébe a tiszántúli továbbképzések keretében látogatott kurzusok beszámítanak, a kreditek pedig az új rend szerint konvertálásra kerülnek. Hisszük azonban, hogy az adminisztratív eljáráson és kötelezettségen túlmenően ebben a tanulmányi évben is sikerült érdeklődésre számot tartó tanfolyamokat ajánlani a Kollegáink részére, a szolgálat jobb betöltése érdekében.


Debrecen, 2008. február 3.

Dr.Fazakas Sándor
/ Továbbképző Intézet vezetője/