Egyházi jövõkép vagy jövõképes egyház?*Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövõ- kép formálódásához (I. rész)


A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus egyetemes egyházának része, Krisztus teste, a hívõk közössége. A Szentírás és a hitvallások alapján vallja, hogy az egyház létét Isten Igéjének köszönheti, küldetése és feladata ennek az üzenetnek a közvetítése az emberek felé, az evangéliumhirdetés, a tanítás, a szeretetszolgálat, s általában a hit megélésének felvállalása és következményei által az élet valamennyi területén. Ugyanakkor az egyház hittel vallja, úgy ahogyan a hitvallások ezt összegzõ módon megállapítják, hogy az egyház, mint a kiválasztottak gyülekezete az õ Urának, Krisztusnak vezetése és oltalma alatt áll. Ez határozza meg az egyház múltját, jelenét és jövendõjét....
A teljes cikk letölthetõ az alábbi linkrõl:
Egyházi jövõkép vagy jövõképes egyház?

Dr. Fazakas Sándor