Megjelent az Igazság és Élet 2023/2 számaMegjelent az Igazság és Élet 2023/2 száma, amely április-május-június hónapokra (Böjt 6. vasárnapjától a
Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és
ünnepnapi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz. A kitekintés rovatban Kovács
Krisztián „Szenvedés a vitalitás árnyékában. Szempontok Krisztus szenvedésének liturgiai megjelenítéséhez”
című írása olvasható. A könyvajánlóban Dr. Egeresi László Sándor: Bibliai héber-magyar szótáráról és Kőváry
Zoltán: Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába című kötetéről találunk recenziót.
Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református
Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a
tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a
Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.

Dr. Kovács Krisztián