Megjelent az Igazság és Élet 2024/2 számaMegjelent az Igazság és Élet 2024/2 száma, amely április-május-június hónapokra (a húsvét utáni 1. vasárnaptól a Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepnapi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz. A kitekintés rovatban Fazakas Sándor „Méltósággal az élet végén. Teológiai és etikai szempontok az életvégi etikai döntések közbeszédben tapasztalható aktuális vitája kapcsán” című írása olvasható. A könyvajánlóban Fekete Károly: Coram Deo. Igehirdetések az élő Ige szolgálatáról és a Kustár Zoltán által szerkesztett Inspiráció az ókorban és a keresztyén hagyományban című kötetekről találunk recenziót.
Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.

Dr. Kovács Krisztián