Ajánlás
Ahogyan minden számnál, most is arra ügyeltünk a szerkesztőségben, hogy a kidolgozandó textusok megfelelő szerzőkre találjanak. Valahol a kötet hátterében bizonyos „párosítás” történik, amely egyrészt a felkínált szerző-lehetőségekből indul ki, másrészt pedig körültekintés sugallta figyelem segítségével végül a textusok és a szerzők szerencsésen egymásra találtak. A figyelmes olvasó észre is veszi, hogy író munkatársaink között most is nagy hozzáértéssel és kitűnő képességgel rendelkező gyülekezeti lelkipásztorok voltak, valamint tanáremberek. Minden szerzőnek hálásak vagyunk, hogy jó kedvvel dolgozott és segített ennek a számnak az anyagát nemcsak hasznossá, hanem bizonyos szempontból, élvezhetővé és ékessé is tenni. Hiszen olykor nem is tudatosítjuk, hogy ez a teológiai munka bizonyos értelemben „teológiai lelkünk” tükre, amely befelé és kifelé egyformán jól látszik, és mutatja teológiai gondolkodásunkat, igényeinket, műveltségünket, mélységeinket, és teológiai orientációnk jellegét, kitekintését is.
Ugyanakkor ez a füzet is mutatja kedvünket, hogy örülünk a szerzőknek, akik készséggel kapcsolódnak be a közös teológiai alkotásba: ez pedig nem csak a homiletikumra vonatkozik, hanem azokra a teológiai témákra is, amelyek textusaink mögött rejtőznek, és amelyeket, mint finom hangszer húrjait, egyes esetekben szerzőink meg is pengetik. És ennek csak örülni lehet, mert itt is tetten lehet érni, mi folyik „teológiai vérkeringésünkben“, és hogy vagyunk olyan helyzetben, hogy a felhozott textusokat szélesebb kontextusban tudjuk látni/láttatni és megfelelően kidomborítani, megszólaltatni - ahogy ezt az itt adódó keret engedheti.
A témák és textusok most is világos képlet szerint haladnak, ahogy az előre meg volt határozva. Hiszen tudva levő, hogy ebben az évben is az óegyházi perikóparendszert követjük. Amikor - olvasóink és szerzőink nagy többségének óhaja alapján - erre a perikópa rendszerű feldolgozásra álltunk át, még jobban tudatosítjuk - amit gyülekezeteinkben talán nem nagyon vesznek észre -, hogy ebben a mostani rendszerünkben széles protestáns együttműködésben veszünk részt, mivel ebben a rendszerben tervezik és készítik igehirdetéseiket más protestáns testvéregyházak is. Ez egyrészt gazdagodást jelent, a másik oldalon meg szépen kifejezi, hogy milyen jó és milyen gyönyörűség, ha az atyafiak egyetértésben élnek, egyetértésben imádkoznak és közösen hallgatják ugyanazokat az igéket.
Ennek a számnak az anyaga most adva volt, nemcsak - ahogy említettük - a textusok miatt, hanem a II. évközi időszak miatt is. Hiszen ebben a negyedévben (április 1-től június 30-ig) a jelentős ünnepek és vasárnapok egész sora következik: Virágvasárnaptól kezdve Nagypénteken, Húsvéton, Áldozócsütörtökön, Pünkösdön át Szentháromság vasárnapig. Viszont a szokásos kazuáliákon kívül igyekszünk mindig arra is, hogy ha lehet, rendkívüli alkalmak is kapjanak folyóiratunkban anyagot, fedettséget. Így most anyagunkkal az ún. alternatív alkalmak sorozatában orgonaszentelés ünnepélyére készülhetünk, ami egyben jó anyagot szolgáltat más hasonló gyülekezeti vagy egyházmegyei alkalomra is; ilyen lehet pl. zenés áhítat, kórusavatás, ifjúsági zenekar(ok) fellépése, énekkari verseny, stb.
Reméljük, és ez őszinte óhajunk, hogy most is gazdag számot tarthatnak kezükben lelkipásztor testvéreink és mindazok a lelki munkatársak és olvasók, akik hasznosítani akarják az itt megjelent közléseket. Legyen rajta Isten áldása.
Debrecen, 2020. böjtje

A Szerkesztők