Egyházvezetés - egyházmanagement
LT'03.13.
Vezető: Prof. Dr. Alfred Jäger (Bielefeld)
Időpont: 2003-12-05 - 2003-12-06

Informatika az egyházban
LT'03.12.
Vezető: Kodácsy Tamás
Időpont: 2003-11-27 - 2003-11-28

Szakmaiság és személyesség a lelkészi
munkában (Kiégést megelõzõ készségfejlesztõ tréning)
LT'03.11.
Vezető: Dr. Hubainé Muzsnai Márta Dr. Majsai Hideg Tünde
Időpont: 2003-11-06 - 2003-11-08

Hivatás és család
(Mûhely lelkész-házaspároknak)
LT'03.10.
Vezető: Dr. Komlósi Piroska Dr. Hézser Gábor
Időpont: 2003-11-05 - 2003-11-07

Lelkigondozói szolgálat a szenvedélybeteg és veszélyeztetett fiatalok között
LT'03.9.
Vezető: Ferenczi Zoltán
Időpont: 2003-10-16 - 2003-10-18

Emlékezés és megbékélés
LT'03.8.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor
Időpont: 2003-10-12 - 2003-10-14

Kijelentés és értelmezés
LT'03.7.
Vezető: Dr. Marjovszky Tibor Dr. Hodossy-Takács Elõd
Időpont: 2003-10-09 - 2003-10-11

Gyászolók lelkigondozása
LT'03.6.
Vezető: Dr. Bodó Sára
Időpont: 2003-09-25 - 2003-09-26

Isten igazságosságának a kérdése az Ószövetségben
LT'03.5.
Vezető: Dr. Kustár Zoltán
Időpont: 2003-09-22 - 2003-09-24

Vezetõi dilemmáim II.
LT'03.4.
Vezető: Dr. Fruttus István Levente
Időpont: 2003-09-15 - 2003-09-17

Huszár Gál és a magyar református istentisztelet
LT'03.3.
Vezető: Dr. Fekete Csaba Dr. Karasszon Dezsõ
Időpont: 2003-09-07 - 2003-09-10

Lelkipásztori családi hét
LT'03.2.
Vezető: Dr. Szabó Andor
Időpont: 2003-06-16 - 2003-06-20

A Heidelbergi Káté helye a katechézisben
LT'03.1.
Vezető: Günter Twardella Dr. Bodó Sára
Időpont: 2003-06-11 - 0000-00-00