Kurzus
LT'04.11.
Vezető:
Időpont: 2004-11-02 - 2004-11-02

Informatika az egyházban
LT'04.10.
Vezető: Kodácsy Tamás
Időpont: 2004-11-25 - 2004-11-26

Misszió és/vagy tradíció?
LT'04.9.
Vezető: Gaál Sándor Gonda László
Időpont: 2004-11-21 - 2004-11-23

A lelkész mint ember
LT'04.8.
Vezető: Dr. Hubainé Muzsnai Márta Dr. Majsai Hideg Tünde
Időpont: 2004-09-20 - 2004-09-22

Alkalmazkodási zavarok a gyermekrajzok
tükrében (gyermekrajzok a katechézisben)
LT'04.7.
Vezető: Dr. Nagy Beáta (klinikai gyermekpszichológus) Dr. Bodó Sára
Időpont: 2004-10-11 - 2004-10-12

Egyházvezetés - gyülekezetépítés
LT'04.6.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor
Időpont: 2001-09-22 - 2004-09-23

Konfirmandus-oktatás
(pasztorálpszichológiai mûhely )
LT'04.5.
Vezető: Dr. Hézser Gábor
Időpont: 2004-09-08 - 2004-09-10

Vezetõi dilemmáim
LT'04.4.
Vezető: Dr. Fruttus István Levente
Időpont: 2004-08-30 - 2004-08-31

Lelkipásztori családi hét
LT'04.3.
Vezető:
Időpont: 2004-06-21 - 2004-06-25

Az érem egyik, s másik oldala
LT'04.2.
Vezető: Dr. Marjovszky Tibor Dr. Hodossy-Takács Elõd
Időpont: 2004-05-10 - 2004-05-12

Gyülekezetépítés és stratégiakészítés
LT'04.1.
Vezető: Ferenczi Zoltán lelkész Sipos János szervezetfejlesztõ
Időpont: 2004-05-03 - 2004-05-06