A cigánymisszió elmélete és gyakorlata a XXI. század elején
LT'08.12.
Vezető: Dr. Hadházy Antal lelkipásztor
Időpont: 2008-12-07 - 2008-12-09

A református dogmatika viszonya más világvallások tanításaihoz
LT'08.11.
Vezető: Dr. Kovács Ábrahám egyetemi adjunktus
Időpont: 2008-11-24 - 2008-11-26

Öngyilkosság - önmegváltás vagy fölösleges halál? Lépések az etikától a lelkigondozásig és az igehirdetésig
LT'08.10.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár, Dr. Hézser Gábor pasztorálpszichológus
Időpont: 2008-11-09 - 2008-11-11

"Subsistit in..."? - Egyház és ökumené a mai Római Katolikus Egyházban
LT'08.9.
Vezető: Gonda László egyetemi adjunktus
Időpont: 2008-11-02 - 2008-11-04

A lelkipásztor gyásza
LT'08.8.
Vezető: Dr. Bodó Sára egyetemi docens
Időpont: 2008-10-12 - 2008-10-14

A gyülekezetépítés aktuális kérdései 4. A konfirmáció
LT'08.7.
Vezető: Dr. Gaál Sándor egyetemi docens
Időpont: 2008-10-05 - 2008-10-07

"Egymás terhét hordozzátok" de hogyan Uram, mikor bõven van nekem is?
LT'08.6.
Vezető: Dr. Szabó Csaba docens, DE Pszichológiai Intézet,Csoma Judit lelkipásztor
Időpont: 2008-11-24 - 2008-11-26

Egyház - egyházkormányzás - teológia Lelkészi fórum a Nagytemplomban
LT'08.5.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor rektor
Időpont: 2008-09-13 - 2008-09-13

A tanulás szabadsága - a hitoktatásban?
LT'08.4.
Vezető: Dr. Bodó Sára egyetemi docens
Időpont: 2008-09-11 - 2008-09-12

Lelkipásztori családi hét
LT'08.3.
Vezető:
Időpont: 2008-06-16 - 2008-06-20

Palesztina és a Messiás várása
LT'08.2.
Vezető: Dr. Marjovszky Tibor egyetemi docens és Dr. Hodossy-Takács Elõd egyetemi docens
Időpont: 2008-05-25 - 2008-05-27

Kulturális örökségvédelmi konferencia
LT'08.1.
Vezető: dr. Bagdány Judit (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal)
Időpont: 2008-04-22 - 2008-04-29