Eszkhatológia és világvége:tévtanítások, populáris kultúra és hitünk
LT'10.8.
Vezető: Dr. Kovács Ábrahám egyetemi adjunktus /DRHE, Dogmatikai Tanszék/
Időpont: 2010-11-22 - 2010-11-24

Teológiai fogalmak gyakorlati implikációi avagy: teológiai igazságok gyülekezeti érvényessége
LT'10.7.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár /DRHE, Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék/
Időpont: 2010-11-08 - 2010-11-10

A kiégés megelõzése és az egészség-gondozás lehetõségei a lelkipásztori szolgálat területén
LT'10.6.
Vezető: Dr. Bagdy Emõke egyetemi tanár /KGRE Pszichológiai Intézete/
Időpont: 2010-10-25 - 2010-10-27

A gyülekezetépítés aktuális kérdései 5.Igehirdetési szolgálatunk kihívásainak mai kérdései
LT'10.5.
Vezető: Dr. Kozma Zsolt ny. teológiai tanár, /PTI Kolozsvár/ Dr. Gaál Sándor egyetemi docens, /DRHE, Missziói és Felekezettudományi Tanszék/
Időpont: 2010-10-11 - 2010-10-13

Egyházunk krízise – mint lehetõség (2.)Érdeklõdéstõl – elkötelezõdésig
LT'10.4.
Vezető: Püski Lajos Debrecen-Nagyerdei lelkipásztor
Időpont: 2010-09-27 - 2010-09-29

Mentálhigiénés prevenció gyermekeknél és lelkigondozóknál − konfliktus megoldási lehetõségek
LT'10.3.
Vezető: Dr. Nagy Beáta klinikai szakpszichológus, /Debreceni Egyetem/
Időpont: 2010-09-23 - 2010-09-25

Bibliai történetek, próféciák, és belõlük születõ legendák
LT'10.2.
Vezető: Dr. Hodossy-Takács Elõd egyetemi docens, Dr. Marjovszky Tibor egyetemi docens, /DRHE, Bibliai és Vallástörténeti Tanszék/
Időpont: 2010-09-06 - 2010-09-08

Lelkipásztori családi hét
LT'10.1.
Vezető:
Időpont: 2010-06-14 - 2010-06-18